pecha

Ing. Miroslav Pecha Bezpečnostno-technické služby

V kategórií: Iné služby, Zdravotnícke služby


Značky: , ,

Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie komplexných služieb dodávateľským spôsobom v nasledovných oblastiach:

– ochrany pred požiarmi,
– bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
– pracovnej zdravotnej služby pre prvú a druhú kategóriu,

Naše služby sú ďalej rozšírené o :
– sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v oblasti PO a BOZP,
– sprostredkovanie v oblasti požiarnych zariadení (revízie, kontroly predaj a servis).

Ochotne svojim klientom poskytujeme aktuálne informácie o zmenách v legislatíve na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Trpezlivo Vám vysvetlíme zložité znenia právnych predpisov a pomôžeme Vám s ich aplikáciou vo Vašej firme.

Na úvod každej novej spolupráce vypracujeme audit, ktorý je jedinečný a špecifický pre každého klienta. Hľadáme najhodnejšie spôsoby identifikácie a následného odstraňovania jestvujúcich rizík a nedostatkov v predmetnej oblasti bezpečnosti a ochrany. Preventívnymi opatreniami Vám pomáhame v konečnom dôsledku znižovať ekonomické náklady.

Nájdete nás na ul. K Mikszátha 9 (budova Sociálnej poisťovne) v Rimavskej Sobote.
Tel: 0906 178 486, 0911 266 273
E-mail: pecha.bts@gmail.com

Adresár firiem a organizácii - Rimava.sk, s.r.o.
Prejsť na panel nástrojov